Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Lê Huy Vịnh

Ngày sinh: 1961

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2011: Thiếu tướng (2012), Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân

- 6/2015: Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 12/2019: Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

- 16/10/2020: Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

- 24/10/2020: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng