Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng
Quân đội Nhân dân Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Phan Văn Giang

Ngày sinh: 1960

Quê quán: Thái Nguyên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2010: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1

- 2011: Thiếu tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng

- 4/2014: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 5/2016: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 9/2017: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.