Ủy viên Trung ương Đảng
Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Lê Tấn Tới

Ngày sinh: 4/4/1969

Ngày vào Đảng: 12/6/1993

Quê quán: phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 3/2016: Trải qua các chức vụ: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc rồi Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Bạc Liêu

- 3/2016: Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

- 10/2019: Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an

- 29/4/2020: Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.