Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội

Lê Tấn Tới

Ngày sinh: 4/4/1969

Ngày vào Đảng: 12/6/1993

Quê quán: phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Thiếu tướng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội: Khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1986 - 7/1991: Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân), Bộ Công an

- 8/1991 - 12/1996: Cán bộ Trinh sát; Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Minh Hải (cũ)

- 1/1997 - 5/2013: Đội trưởng; Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Bạc Liêu

- 6/2013 - 2/2016: Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu

- 3/2016 - 9/2019: Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bạc Liêu (từ 7/2016)

- 10/2019 - 3/2020: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an, Thiếu tướng Công an nhân dân

- 4/2020 - 1/2021: Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An Ninh khóa XV.