Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Chí Dũng

Ngày sinh: 5/8/1960

Ngày vào Đảng: 30/9/1987

Quê quán: xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1977 - 6/1983: Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Công binh, sinh viên Đại học Giao thông sắt bộ, Hà Nội

- 10/1983 - 12/1984: Đại đội phó Đại đội 11, Tiểu đoàn 95, Lữ đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công binh

- 12/1984 - 12/1985: Trợ lý Kỹ thuật, phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công binh

- 12/1985 - 10/1989: Bộ đội biệt phái, chuyên viên Vụ I, Bộ Giao thông vận tải

- 10/1989 - 7/1993: Chuyên viên Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- 7/1993 - 10/1995: Chuyên viên Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- 10/1995 - 7/2003: Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 7/2003 - 7/2005: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (nay là Cục Phát triển doanh nghiệp), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 7/2005 - 8/2008: Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế dịch vụ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 8/2008 - 4/2009: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 4/2009 - 5/2009: Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2005-2010

- 5/2009 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2011

- 9/2010 - 6/2011: Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2011. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2011)

- 7/2011 - 1/2014: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2014 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2016)

- 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bí thư Ban Cán sự Đảng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.