Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Võ Minh Lương

Ngày sinh: 16/5/1963

Quê quán: xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2011: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 thuộc Quân khu 7; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai thuộc Quân khu 7

- 2011: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7

- 2015 - 10/2020: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016: Ủy viên Quân ủy Trung ương

- 24/10/2020: Được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 1/2021: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.