Lê Đức Thọ

Ngày sinh: 25/7/1970

Ngày vào Đảng: 13/1/1995

Quê quán: phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (đến 2/10/2023)
- Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (7/2021 - 9/2023)
- Bị kỷ luật Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (từ 2/10/2023)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1991 - 12/1992: Cán bộ Phòng Kế toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phú.

- 1/1993 - 3/1995: Cán bộ Phòng Thông tin điện toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phú.

- 4/1995 - 8/1996: Cán bộ Phòng Tín dụng Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phú.

- 9/1996 - 12/1996: Tổ trưởng Tổ thẩm định thuộc Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phú.

- 1/1997 - 4/2002: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ.

- 5/2002 - 5/2003: Cán bộ Phòng Tín dụng Trung, dài hạn và Quản lý Dự án Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

- 6/2003 - 10/2003: Phó Trưởng phòng Cân đối Tổng hợp Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

- 11/2003 - 2/2006: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Đầu tư Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

- 3/2006 - 3/2010: Trưởng Phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

- 4/2010 - 8/2013: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

- 8/2013 - 4/2014: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 4/2014 - 10/2018: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

- 31/10/2018: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

- 11/2018: Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

- 5/6/2020: Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

- 21/10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 7/2021 - 9/2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

- SAI PHẠM, KỶ LUẬT:

- 16 và 17/8/2023: Tại kỳ họp thứ 31, UBKT Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí và báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định

- 8/9/2023: Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành

- 2/10/2023: Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

- 14/12/2023:  Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".