Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Nguyễn Đức Thanh

Ngày sinh: 3/7/1962

Ngày vào Đảng: 25/2/1989

Quê quán: xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, nay là thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Toán

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1984: Giảng viên Đại học, rồi Trưởng Bộ môn Toán - Khoa học cơ bản, Đại học tại chức Kinh tế - Kỹ thuật Liên tỉnh Cửu Long - Đồng Tháp nay là Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

- 2/1987: Chuyên viên; Phó phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- 7/ 1994: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận

- 12/1996: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận

- 7/2004: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

- 12/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Thuận

- 5/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2011- 5/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016

- 29/5/2014: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 30/5/2014 - 6/2016: Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch HĐND Ninh Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2015 - 6/2016: Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ tịch HĐND Ninh Thuận khóa IX

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2020 - 6/2021: Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X

- 30/1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 6/2021: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIV.