Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Trần Văn Sơn

Ngày sinh: 1/12/1961

Quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2/2009: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng (Bộ Xây dựng)

- 2/2009 - 2/2014: Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- 3/2014 - 9/2015: Bộ Chính trị điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 10/2020 - nay: Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.