Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Đặng Quốc Khánh

Ngày sinh: 2/9/1976

Ngày vào Đảng: 20/9/2002

Quê quán: thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1999 - 9/2008: Chuyên viên phòng Thẩm định, Phó phòng rồi Trưởng phòng Quy hoạch-Kiến trúc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh…

- 10/2008 - 11/2010: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Tỉnh ủy viên (từ 9/2010)

- 12/2010 - 6/2013: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- 7/2013 - 4/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 10/2015)

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 9 - 20/4/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh

- 21/4/2016 -  6/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh (7/2016 - 2019)

- 27/6/2016 -  6/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2019: Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 5/2020: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

- 16/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.