Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hồ Đức Phớc

Ngày sinh: 1/11/1963

Ngày vào Đảng: 5/7/1993

Quê quán: xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1988 -10/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp xây dựng huyện Quỳnh Lưu; Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp, Công ty Xây dựng 7 Nghệ An

- 10/1994 - 9/1997: Kế toán trưởng BQL Dự án Đầu tư XD thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

- 9/1997 - 9/2000: Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã Cửa Lò, Ủy viên UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính-Vật giá thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

- 9/2000 - 5/2004: Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND thị xã, tỉnh Nghệ An

- 5/2004 - 8/2007: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

- 8/2007 - 10/2010: Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

- 10/2010 - 3/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

- 3/2013 - 4/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Ủy viên TW Đảng khóa XII (1/2016)

- 4/2016 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; Ủy viên BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; ĐBQH khóa XIV

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí đồng chí được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. ĐBQH khóa XIV.