Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Huỳnh Tấn Việt

Ngày sinh: 10/8/1962

Ngày vào Đảng: 19/11/1986

Quê quán: xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý nhà nước, Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 9/2010: Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Sở Công nghiệp, Bí thư Huyện ủy Tuy An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên

- 9/2010 - 6/2011: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015;  Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 6/2016: Tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 28/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 22/7/2022: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo, do trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.