Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Vũ Hải Sản

Ngày sinh: 12/5/1961

Ngày vào Đảng: 22/4/1983

Quê quán: xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Thượng tướng (7/2021), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2008-2012: Công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh

- 1/2013 - 10/2013: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh

- 11/2013 - 9/2015: Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 3, được thăng quân hàm Thiếu tướng (2013)

- 10/2015 - 2018: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 2018 - 7/2020: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 3

- 14/7/2020 - 7/2021: Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương (6/2021), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 7/2021 - nay: Thượng tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng