Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Mùa A Vảng

Ngày sinh: 29/9/1983

Ngày vào Đảng: 19/1/2006

Quê quán: xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Mông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chuyên ngành Khuyến nông

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/2020: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên

- 12/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.