Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Đỗ Đức Duy

Ngày sinh: 20/5/1970

Ngày vào Đảng: 25/5/1999

Quê quán: xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1994 - 1/1996: Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình, Công ty Kiến trúc HAAI, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

- 2/1996 - 3/2002: Giảng viên khoa Xây dựng, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

- 4/2002 - 7/2002: Công tác biệt phái tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng

- 7/2002 - 2/2008: Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng

- 3/2008 - 10/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2012-2015

- 11/2012 - 7/2015: Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015

- 8/2015 - 2/2017: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020

- 6/2/2017: Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 8/2/2017: Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021

- 21/9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.