Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Nguyễn Quốc Đoàn

Ngày sinh: 26/8/1975

Ngày vào Đảng: 1/9/1998

Quê quán: xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2018: Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an)

- 11/2018: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

- 7/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

- 11/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.