Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Nguyễn Hữu Đông

Ngày sinh: 20/9/1972

Ngày vào Đảng: 19/5/1995

Quê quán: phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (từ 20/6/2024)
- Bí thư Tỉnh ủy Sơn La (9/2019 - 6/2024), Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La (7/2021 - 6/2024)
- Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1993 - 10/2002: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- 10/2002 - 4/2005: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra; Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Phú Thọ.

- 5/2005 - 2/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2005-2010, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ; Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ.

- 3/2009 - 8/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2005-2010, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- 9/2010 - 6/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ.

- 7/2013 - 9/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ.

- 10/2015 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020.

- 1/2016 - 3/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020.

- 3/2016 - 9/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020.

- 9/2019 - 1/2021 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

- 1/2021 - 6/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La (7/2021 - 6/2024).

- 20/6/2024 : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.