Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Nguyễn Hữu Đông

Ngày sinh: 20/9/1972

Quê quán: phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết)
- Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 7/2013: Chủ tịch huyện Yên Lập, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

- 7/2013: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ

- 9/2015 - 3/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 3/2016 - 9/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 16/9/2019: Bộ Chính trị ra Quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 9/6/2020 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 23/9/2020: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, đồng chí được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.