Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Nguyễn Long Hải

Ngày sinh: 3/5/1976

Ngày vào Đảng: 6/3/1998

Quê quán: xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 1/2018: Từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Phó Chủ nhiệm Thường trực kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

- 1/2018: Ban Bí thư điều động, luân chuyển về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

- 25/9/2020 - 12/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/12/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021,

- 30/1/2021 - 7/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

- 8/2021 - nay : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025