Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Long Hải

Ngày sinh: 3/5/1976

Ngày vào Đảng: 6/3/1998

Quê quán: xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 1/2018: Từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Phó Chủ nhiệm Thường trực kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

- 1/2018: Ban Bí thư điều động, luân chuyển về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

- 25/9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/12/2020: Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025

- 9/12/2020: Tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.