Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Xuân Ký

Ngày sinh: 10/7/1972

Ngày vào Đảng: 2/4/1992

Quê quán: xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống, Cử nhân Khoa học-Môi trường

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/2006 - 12/2009: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

- 12/2009 - 12/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII (5/2011)

- 12/2011 - 12/2013: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII

- 12/2013 - 6/2016: Tỉnh ủy viên khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII

- 6/2016 - 11/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 11/2018 - 1/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 1/2019 - 7/2019: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2019 - 9/2019: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 9/2019 - 25/9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 26/9/2020: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức  Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.