Phạm Xuân Thăng

Bị khai trừ ra khỏi Đảng từ 03/10/2022

Ngày sinh: 1/6/1966

Ngày vào Đảng: 6/8/1994

Quê quán: xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Khoa học Hóa học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1999 - 8/1999: Cán bộ Tỉnh Đoàn Hải Dương

- 9/1999 - 2/2000: Trưởng Ban Công tác thanh niên, Tỉnh Đoàn Hải Dương

- 2/2000 -7/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác thanh niên, Tỉnh Đoàn Hải Dương

- 7/2000 - 11/2001: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương

- 11/2001 - 11/2002: Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

- 12/2002 - 10/2003: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

- 11/2003 - 1/2007: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

- 1/2007 - 8/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Giang

- 8/2009 - 8/2011: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (10/2010)

- 9/2011 - 11/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 11/2015 - 10/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh

- 11/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Ban Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh

- 26/10/2020 - 3/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 3/2021 - 6/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2021 - nay: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

- KỶ LUẬT:

- 10 - 11/8/2022: Tại Kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận phải chịu trách nhiệm về những vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Hải Dương

- 6 - 8/9/2022: Tại Kỳ họp thứ 19, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật

- 16/9/2022: Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Đảng xem xét, thi hành kỷ luật

- 17/9/2022: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự

- 03/10/2022: Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.