Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phạm Gia Túc

Ngày sinh: 20/5/1965

Ngày vào Đảng: 24/6/1989

Quê quán: xã Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (từ 4/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 3/2014: Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

- 3/2014 - 9/2015: Bộ Chính trị luân chuyển, điều động đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015

- 9/2015 - 12/2017: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2017: Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

- 6/2020: Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ II, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 26/4/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.