Tổng bí thư

Trần Phú

Ngày sinh: 1/5/1904

Ngày mất: 6/9/1931

Quê quán: xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Tổng Bí thư của Đảng từ 10/1930 đến 4/1931

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1918 - 1922: Trần Phú theo học tại Trường Quốc học Huế.

- 1922: Đỗ đầu kỳ thi Thành Chung ở Trường Quốc học Huế, được bổ nhiệm làm giáo viên Trường Tiểu học Cao Xuân Dục ở Vinh (Nghệ An).

- 1925: Tham gia Hội Phục Việt tại Vinh, sau đó Hội đổi thành Tân Việt Cách mạng Đảng.

- 9/1925: Sang Lào để vận động cách mạng.

- 1926: Tham gia các hoạt động: phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp trả lại tự do cho nhà yêu nước Phan Bội Châu, tổ chức lễ truy điệu Phan Chu Trinh, mở lớp dạy chữ quốc ngữ.

- 6/1926: Sang Quảng Châu (Trung Quốc) tham gia lớp huấn luyện chính trị khóa 2 do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy và được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

- 10/1926: Trần Phú được kết nạp vào Thanh niên Cộng sản Đoàn, được Tổng bộ Thanh niên phân công về Trung Kỳ xây dựng và phát triển cơ sở Hội.

- 1/1927: Trở lại Quảng Châu. Tại đây, Đồng chí được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử sang Liên Xô học tại Trường đại học Phương Đông với bí danh là Licơvây.

- 11/1929: Sau khi tốt nghiệp Đại học Phương Đông, Đồng chí nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, bí mật lên tàu đi Leningrad (nay là Saint Petersburg) bắt đầu hành trình về nước hoạt động.

- 8/2/1930: Đồng chí về đến Sài Gòn, sau sang Hồng Kông và gặp được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được giới thiệu về tham gia hoạt động trong Ban Chấp ủy lâm thời (Ban Chấp hành Trung ương lâm thời).

- 4/1930: Về Hải Phòng và được bổ sung vào Ban Chấp ủy lâm thời (7/1930) và được giao nhiệm vụ dự thảo “Luận cương Chính trị”.

- 10/1930: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua bản “Luận cương Chính trị” và bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

- 3/1931: Chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 2 tại Sài Gòn bàn việc chấn chỉnh Đảng sau đợt khủng bố của địch. Hội nghị đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ hiện tại của Đảng, Nghị quyết về tổ chức của Đảng, Nghị quyết về cổ động tuyên truyền.

- 18/4/1931: Đồng chí bị địch bắt và giam giữ ở Khám Lớn Sài Gòn.

- 6/9/1931: Đồng chí mất tại Nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn.

- 12/1/1999: Hài cốt đồng chí Trần Phú được di dời về an táng tại quê hương Đức Thọ, Hà Tĩnh.