Tổng bí thư

Nguyễn Văn Cừ

Ngày sinh: 9/7/1912

Ngày mất: 28/8/1941

Quê quán: xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Tổng Bí thư của Đảng từ 3/1938 đến 1/1940

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- : Tham gia cách mạng từ khi còn là học sinh trường Bưởi (Hà Nội). Sau khi bị đuổi học, đồng chí về quê mở trường dạy học, liên lạc mật thiết với đồng chí Ngô Gia Tự và tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để hoạt động

- 1928: Thực hiện vô sản hóa, đồng chí ra mỏ Vàng Danh làm phu cuốc than để vừa rèn luyện mình, vừa giác ngộ công nhân

- 6/1929: Gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng

- Sau ngày 3/2/1930: Bí thư Đặc khu ủy Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hòn Gai-Uông Bí

- 12/1931: Bị thực dân Pháp bắt

- 12/1931 - 9/1936: Bị giam ở các nhà tù: Hòn Gai, Hỏa Lò và Côn Đảo

- Sau năm 1936: Tham gia các hoạt động khôi phục lại Xứ ủy Bắc Kỳ

- 9/1937: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ 3 đến 5/9/1937), đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng

- 3/1938: Tại Hội nghị Trung ương họp tại Tân Thới Nhất, Hóc Môn (Gia Định), đồng chí được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương

- 6/1939: Viết tác phẩm nổi tiếng “Tự chỉ trích” để đấu tranh phê bình trong Đảng

- 11/1939: Đồng chí là một trong những người triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương họp tại Bà Điểm (Gia Định), quyết định việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

- 18/1/1940: Bị địch bắt tại Sài Gòn

- 23/11/1940: Khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, thực dân Pháp khép đồng chí vào tội là người đã thảo ra “Nghị quyết thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương”, “Chủ trương bạo động” và là người có trách nhiệm tinh thần trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ. Thực dân Pháp kết án tử hình đồng chí

- 28/8/1941: Bị thực dân Pháp xử bắn tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định cùng một số đồng chí khác.