Tổng bí thư

Hà Huy Tập

Ngày sinh: 24/4/1906

Ngày mất: 28/8/1941

Quê quán: xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Tổng Bí thư của Đảng từ 7/1936 đến 3/1938

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1926: Tham gia Hội Phục Việt (sau đó đổi thành Tân Việt Cách mạng Đảng)

- 1927: Dạy học ở An Nam học đường tức Trường Nguyễn Xích Hồng, Sài Gòn

- 12/1928: Sang Quảng Châu, Trung Quốc bàn việc hợp nhất với tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

- 19/7/1929: Sang Liên Xô học tại trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Mátxcơva với bí danh là Xinhitrơkin

- Cuối năm 1929: Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga

- 1932: Tốt nghiệp trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông và trở về Việt Nam. Trên đường về, đồng chí bị Pháp bắt và bị trục xuất sang Bỉ, sau đó trở về Trung Quốc

- 1934: Tham gia Ban Chỉ huy ở ngoài của Ðảng. Đồng chí trực tiếp chủ trì Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng tại Ma Cao (từ 27 đến 31/3/1935)

- 3/1935: Được cử làm Bí thư Ban Chỉ huy ở ngoài của Ðảng Cộng sản Ðông Dương

- 7/1936: Ban Chỉ huy ở ngoài của Ðảng họp, cử đồng chí về nước để lập lại Trung ương chấp ủy và giữ chức Tổng Bí thư của Đảng

- 9/1937: Hội nghị Trung ương họp ở Bà Ðiểm, Gia Định (từ 3 đến 5/9/1937), đồng chí đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng từ sau Đại hội I đến năm 1937

- 3/1938: Thôi chức Tổng Bí thư, là Ủy viên Thường vụ Trung ương và thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng

- 5/1938: Bị địch bắt tại Sài Gòn, sau đó bị quản thúc

- 25/10/1940: Bị địch xử tuyên án 5 năm tù giam

- 25/3/1941: Bị địch đổi thành án tử hình vì “chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ”

- 28/8/1941: Thực dân Pháp đưa đồng chí Hà Huy Tập ra bắn cùng với các đồng chí khác tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Ðịnh.