Chính khách Argentina: Mọi quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất phát từ lợi ích của nhân dân

Kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản sẽ tạo ra một cơ sở vững chắc để Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa. Đó là khẳng định của bà Julia Perie, Phó Chủ tịch đảng Solidario trong liên minh cầm quyền Frente de Todos của Argentina trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires về sự kiện chính trị quan trọng vừa bế mạc tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Hoài Nam - TTXVN