Danh sách các đồng chí trúng cử Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong 8 ngày, từ 25/1 - 1/2/2021. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Ảnh: TTXVN