Bạn bè Nga khẳng định uy tín của Việt Nam trên thế giới ngày càng tăng

Với chính sách đối ngoại hòa bình và rộng mở, uy tín gia tăng trên trường quốc tế, Việt Nam ngày càng được bạn bè thế giới quan tâm, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.Từ vùng Viễn Đông xa xôi của nước Nga, lãnh đạo, giảng viên và chuyên gia trường Đại học Liên bang Viễn Đông (DVFU) đã chia sẻ cảm nhận về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tin rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Ảnh: Phạm Hồng Quân - PV TTXVN tại Nga