Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo sau Đại hội XIII của Đảng

Sáng 1/2/2021, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chủ trì họp báo, thông báo kết quả Đại hội. Cùng tham dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: TTXVN