Đại hội XIII của Đảng: Trí thức và doanh nhân trẻ người Việt tại Séc mong muốn góp sức xây dựng đất nước

Trong những ngày qua, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, trong đó có trí thức trẻ và doanh nhân đang kinh doanh, học tập và làm việc tại đây rất quan tâm theo dõi sự kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ nhằm góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đây là những suy nghĩ và cảm tưởng của đại diện doanh nghiệp và trí thức trẻ người Việt tại Cộng hòa Séc trong không khí thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại CH Séc