ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG: Chuyên gia Australia tin tưởng Việt Nam có khả năng giải quyết các thách thức khu vực