Bộ Chính trị phân công đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương