ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG: Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân