Danh sách các Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng khoá XII trúng cử Ủy viên chính thức BCHTW Đảng khóa XIII

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong 8 ngày, từ 25/1 - 1/2/2021. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Ảnh: TTXVN