Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

Sau một tuần làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp

Thưa các đồng chí đại biểu thân mến,

Thưa các vị khách kính mến,

Sau một tuần làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp và hôm nay bế mạc.

Thay mặt Đại hội và thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt cảm ơn các Đảng anh em các nước xã hội chủ nghĩa và nhiều nước khác, các phong trào giải phóng dân tộc, đã cử đại biểu đến dự Đại hội, mang đến cho toàn Đảng và toàn dân Việt Nam tình hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết chiến đấu vô cùng thắm thiết, nhiệt liệt cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp, những tình cảm sâu sắc mà các đồng chí đã dành cho Đảng và nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Tôi xin thân ái cảm ơn đồng bào trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã hân hoan hướng về Đại hội, chăm chú theo dõi công việc của Đại hội với tấm lòng tin cậy và đã cử  hàng trăm đại biểu, gửi hàng ngàn thư, điện đến chúc mừng Đại hội cùng với những món quà quý báu là những thành tích thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước năm 1976.

Tôi xin thân ái cảm ơn các vị khách mời, đại biểu các chính đảng, các đoàn thể, các nhân sĩ trong Mặt trận dân tộc thống nhất, đại biểu các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã đến tham dự Đại hội của chúng ta.

Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà báo, các nhà điện ảnh, nhiếp ảnh trong nước và nước ngoài đã làm việc tận tình, phản ảnh kịp thời và đúng đắn các hoạt động của Đại hội lịch sử của chúng ta.

Tôi cũng tỏ lời cảm ơn tất cả các đồng chí cán bộ và nhân viên công tác đã không quản khó nhọc, đem hết tinh thần và sức lực phục vụ Đại hội.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh các đại biểu đã hăng hái làm việc với tinh thần đoàn kết, phấn khởi, tích cực, khẩn trương và đã làm tròn nhiệm vụ do Đại hội các đảng bộ tỉnh, thành và các cấp tương đương giao phó.

Các đồng chí thân mến,

Trong mấy ngày qua, Đại hội đã nghe các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, các đại biểu Đảng bộ Hà Nội, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, các ngành phát biểu ý kiến. Tất cả các tham luận đã nêu bật đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã đánh giá cao hoạt động thực tiễn của Ban Chấp hành Trung ương trong nhiệm kỳ từ Đại hội lần thứ III đến nay, và đều biểu thị sự nhất trí hoàn toàn đối với bản Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đối với đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới. Các đại biểu tham luận hoàn toàn tán thành bản báo cáo "Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm thứ hai (1976-1980)" do đồng chí Phạm Văn Đồng trình bày, và bản báo cáo "Tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng" do đồng chí Lê Đức Thọ trình bày. Những nghị quyết vừa được Đại hội thông qua là bằng chứng nói lên sự nhất trí rất cao của đại biểu đối với các văn kiện đã được trình ra trước Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương còn nhận được hàng ngàn kiến nghị của các cấp bộ và cán bộ, đảng viên của Đảng, của hai đảng bạn là Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam, của các đoàn thể quần chúng, các tầng lớp nhân dân và nhiều nhân sĩ gửi đến góp ý kiến vào đề cương Báo cáo chính trị. Tất cả những ý kiến, kiến nghị đó đều được nghiên cứu và phản ánh vào các văn kiện của Đại hội.

Kết quả to lớn của Đại hội lần thứ IV của Đảng là:

- Quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Quyết định đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn mới.

- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm thứ hai (1976-1980).

- Quyết định đường lối xây dựng Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.

- Thông qua Điều lệ sửa đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Bầu Ban Chấp hành Trung ương mới của Đảng ta.

Kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm việc trong không khí đoàn kết, đã nhất trí cử ra Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng, cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương và Ban Kiểm tra Trung ương.

Thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương mới, tôi xin tỏ lời cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Trước trách nhiệm nặng nề mà Đại hội uỷ thác, tôi xin khẳng định với Đại hội, với  toàn Đảng rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ đem hết sức mình thi hành thật tốt những Nghị quyết lịch sử của Đại hội lần thứ IV của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Từ ngày thành lập đến nay, mọi hoạt động của Đảng ta đều gắn liền với vận mệnh của dân tộc, của đất nước. Mỗi Đại hội của Đảng là một cái mốc quan trọng trên con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam. Đại hội lần thứ I là Đại hội thống nhất lực lượng của Đảng. Đại hội lần thứ II đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Đại hội lần thứ III đã vạch đường cho toàn Đảng, toàn dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Đại hội lần thứ IV là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc, là Đại hội đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội lần thứ IV là ngọn đèn pha soi đường cho toàn Đảng, toàn dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, đưa nước nhà tiến vào kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, từng bước đạt tới đỉnh cao của nền văn minh. Đại hội vũ trang cho Đảng ta và cả nhân dân Việt Nam ta một đường lối chính trị đúng đắn và sáng tỏ, vạch ra một chương trình hành động thiết thực và cụ thể. Nhiệm vụ chủ yếu sắp tới là thực hiện thắng lợi đường lối đã được quyết định. Điều đó đòi hỏi các tổ chức Đảng và Nhà nước phải nâng cao hơn nữa trình độ công tác về các mặt kinh tế, văn hoá, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đó chính là lĩnh vực mà các tổ chức Đảng phải nỗ lực nhiều nhất để đáp ứng kịp yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Điều đó cũng đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta phải vượt qua nhiều khó khăn. Song, chúng ta tin rằng không khó khăn nào cản nổi bước tiến của chúng ta. Một đảng hơn 1 triệu 50 vạn đảng viên và một dân tộc 50 triệu người đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, nhất định sẽ đạp bằng mọi trở ngại xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên Tổ quốc thân yêu của mình.

Dưới ánh sáng của đường lối do Đại hội lần thứ IV đề ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy đoàn kết thành một khối vững chắc, đem hết tinh thần và lực lượng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm thứ hai, nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm phấn đấu giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội, thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch.

Mỗi đảng viên phải là một chiến sĩ tiên phong, luôn luôn gương mẫu, tận tuỵ, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân.

Mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở phải là một pháo đài kiên cố, một hạt nhân vững chắc lãnh đạo đồng bào thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Mỗi cấp uỷ Đảng phải là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng luôn luôn sôi nổi và không ngừng tiến lên.

Toàn Đảng phải là một ý chí thống nhất, là trung tâm đoàn kết toàn dân, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta quyết làm đúng lời căn dặn của Hồ Chủ tịch: "giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Đảng ta không có mục đích nào khác là phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Toàn Đảng quyết mãi mãi ghi nhớ và thực hiện nghiêm chỉnh lời dạy của Bác Hồ: "Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Thay mặt Đại hội, tôi kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước hãy hăng hái thi đua, ai nấy đều cố gắng trở thành những người lao động tiên tiến, những chiến sĩ tiên tiến, quyết biến năm 1977 thành một năm đại thắng lợi trên mặt trận sản xuất, mặt trận xây dựng!

Dưới bầu trời cả nước hoàn toàn độc lập, tự do, đường lên chủ nghĩa xã hội thênh thang rộng mở! Chúng ta xây dựng, chúng ta cải tạo, chúng ta đoàn kết, chúng ta tiến lên. Chúng ta nhất định đi tới thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội!

Các đồng chí đại biểu thân mến,

Trong những ngày sắp tới, các đồng chí sẽ trở về địa phương, trở về với xưởng máy, đồng ruộng, với phố phường, làng bản, với đơn vị, cơ quan, với các tổ chức Đảng của chúng ta ở khắp mọi nơi. Xin nhờ các đồng chí chuyển đến anh chị em cán bộ, đảng viên, đến tất cả những người lao động và toàn thể đồng bào lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng thân thiết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!

- Nhân dân Việt Nam anh hùng muôn năm!

- Chủ nghĩa Mác - Lênin chiến thắng muôn năm!

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- Đại hội lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ và thành công.

Tin tức khác

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa III tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

Đảng quang vinh của chúng ta đi tới Đại hội lần thứ IV của mình, tràn đầy phấn khởi và nghị lực cách mạng, trưởng thành vượt bậc trong bản lĩnh chính trị và năng lực sáng tạo, đoàn kết nhất trí hơn bao giờ hết, gắn bó hơn bao giờ hết với giai cấp và dân tộc, với đạo quân quốc tế vĩ đại những người cộng sản, với những chiến sĩ đấu tranh cho độc lập, tự do và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Đảng tin tưởng sắt đá ở sức mạnh của mình và ở đường lối đúng đắn do Đại hội vạch ra cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976 - 1980

Giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội mở đầu bằng kế hoạch 5 năm 1976-1980. Đây là lúc chúng ta càng thấm thía những lời Di chúc của Hồ Chủ tịch mang lòng thương yêu vô hạn đối với quần chúng nhân dân, vạch ra trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta: