Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bế Xuân Trường

Ngày sinh: 19/12/1957

Ngày vào Đảng: 19/10/1979

Quê quán: xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
- Đại biếu Quốc hội: Khóa XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2008: Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1

- 2008-2010: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1

- 2010-2014: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 1

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 1

- 2014: Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

- 10/2015 - nay: Thượng tướng (12/2015), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.