Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Bùi Văn Nam

Ngày sinh: 6/7/1955

Quê quán: xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Luật, Đại học An ninh Nhân dân

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1989: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục A13 (tên cũ của Cục tình báo)

- 1991: Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ

- 1995: Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Bộ Công an

- 1997: Cục trưởng Cục Tham mưu, Bộ Công an

- 2001: Đại tá, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V

- 2005: Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V

- 2007: Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục V

- 2008: Trung tướng (6/2008), Tổng cục trưởng Tổng cục V

- 11/2009 - 8/2011: Thứ trưởng Bộ Công an

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 8/2011 - 8/2013: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 8/2013: Thượng tướng (10/1013), Thứ trưởng Bộ Công an

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 8/2018 - nay: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (đến 5/2020).