Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Kinh tế Trung ương

Cao Đức Phát

Ngày sinh: 25/5/1956

Quê quán: Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1972 - 11/1982: Dự bị Đại học Cu ban (Liên Xô cũ). Sinh viên Đại học Bạch Nga (Liên Xô cũ). Nghiên cứu sinh, Phó Tiến sĩ Kinh tế Đại học Nông nghiệp Bạch Nga

- 11/1982 - 2/1989: Cán bộ rồi Phó phòng, Quyền Trưởng phòng Quy hoạch Xí nghiệp Nông nghiệp, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

- 2/1989 - 9/1992: Trưởng Bộ môn Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

- 9/1992 - 7/1995: Học quản lý hành chính công tại trường Đại học Harvard, Mỹ

- 7/1995 - 11/1995: Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn

- 11/1995 - 11/1999: Vụ trưởng Vụ Chính sách nông nghiệp và Phát triển nông thôn, rồi Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 11/1999 - 2/2003: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch

- 3/2003 - 3/2004: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang

- 4/2004 - 2/2005: Thứ trưởng Thường trực, rồi Quyền Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 2/2005 - 7/2016: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- 4/2006 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- 7/2016 - nay: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương.