Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Đào Việt Trung

Ngày sinh: 19/5/1959

Ngày vào Đảng: 4/5/1983

Quê quán: xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2001-2007: Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, Chánh Văn phòng, Trợ lý Bộ trưởng

- 8/2007 - 1/2011: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban ASEAN (2010)

- 1/2011 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI,  Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

- 1/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

- 11/2018: Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia.