Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (10/2015 - 10/2020)

Lê Đình Sơn

Ngày sinh: 6/8/1960

Ngày vào Đảng: 13/1/1988

Quê quán: xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (10/2015 - 10/2020)
- Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học ngành Xây dựng Đảng, Kỹ sư Nông nghiệp ngành Bảo vệ thực vật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1984 - 9/1985: Cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật Thạch Hà

- 10/1985 - 6/1986: Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty Bảo hiểm cây trồng Thạch Hà

- 7/1986 - 6/1988: Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm giống cây trồng Thạch Hà, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan

- 7/1988 - 5/1992: Phó Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng huyện Thạch Hà; Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 1991-1992; Huyện ủy viên nhiệm kỳ 1991-1996

- 6/1992 - 12/1993: Huyện ủy viên, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nông - Lâm - Ngư - Thủy huyện Thạch Hà

- 1/1994 - 8/1997: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà; Đại biểu HĐND huyện Thạch Hà

- 9/1997 - 8/1999: Học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

- 9/1999 - 12/1999: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà

- 1/2000 - 11/2002: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà

- 12/2002 - 12/2005: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại biểu HĐND tỉnh

- 1/2006 - 9/2010: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

- 9/2010 - 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh

- 10/2010 - 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh

- 5/2015 - 4/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 (đến 10/2015), Chủ tịch UBND tỉnh 2011-2016

- 4/2016 - 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016 - nay: Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.