Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy
Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

Lê Văn Thành

Ngày sinh: 20/10/1962

Ngày vào Đảng: 24/6/1997

Quê quán: xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng
- Đại biếu Quốc hội: Khóa XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 7/2010: Ủy viên HĐQT Tổng công ty xi măng Việt Nam, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng

- 7/2010 - 11/2010: Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

- 12/2010 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đại biểu HĐND thành phố khóa 14

- 5/2014 - 12/2014: Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XIV. nhiệm kỳ 2010-2015

- 12/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XIV; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 6/2016: Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 6/2016 - 10/2020: Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021

- 10/2020 - nay: Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.