Ủy viên Trung ương Đảng
Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 (đã từ trần)

Lê Xuân Duy

Ngày sinh: 19/8/1962

Ngày mất: 7/8/2016

Ngày vào Đảng: 19/5/1983

Quê quán: xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 (từ 5/2014 - 7/8/2016)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2010 - 5/2012: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316

- 6/2012 - 4/2014: Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái

- 5/2014 - 4/2016: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2016: Thiếu tướng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2

- 7/8/2016: Mất vì bệnh hiểm nghèo.