Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
(1/2015 - 10/2020)

Ngô Thị Thanh Hằng

Ngày sinh: 27/4/1960

Ngày vào Đảng: 12/3/1984

Quê quán: xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (1/2015 - 10/2020)

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Sư phạm

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1980 - 3/1984: Cán bộ Đoàn chuyên trách Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng

- 4/1984 - 4/1987: Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn Hai Bà Trưng. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên UBND phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng

- 5/1987 - 1/1989: Đảng ủy viên, Ủy viên thư ký UBND phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng

- 2/1989 - 4/1992: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ; tháng 1/1991 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng

- 5/1992 - 11/1994: Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng

- 12/1994 - 3/2003: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khóa XV, XVI; tháng 1/2001, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII

- 4/2003 - 6/2003: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

- 7/2003 - 5/2004: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng

- 5/2004 - 10/2010: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 2/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2004-2011

- 3/2011 - 12/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy khóa XV

- 1/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hà Nội khóa XV, khóa XVI

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng XII.