Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Chí Vịnh

Ngày sinh: 15/5/1957

Quê quán: xã Quảng Thắng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1998: Thiếu tướng (1999), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

- 2002: Trung tướng (2004), Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

- 2/2009 - nay: Thượng tướng (2011), Thứ trưởng Bộ quốc phòng

- 1/2011 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.