Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Nguyễn Đức Lợi

Ngày sinh: 10/12/1960

Ngày vào Đảng: 16/4/1990

Quê quán: xã Triệu Cơ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn học Tây Ban Nha

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1984 - 7/1990: Biên tập viên Ban biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)

- 8/1990 - 11/1991: Biên tập viên Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

- 12/1991 - 9/1994: Phó Trưởng phòng tin Châu Á-Châu Phi-Mỹ Latinh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

- 10/1994 - 12/1997: Phóng viên thường trú Phân xã (nay là Cơ quan thường trú) TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia

- 1/1998 - 12/2001: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tin nhanh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

- 1/2002 - 5/2002: Trưởng phòng tin Châu Á-Châu Phi-Mỹ Latinh, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

- 6/2002 - 6/2005: Trưởng phân xã (nay là Cơ quan thường trú) TTXVN tại Buenos Aires, Argentina

- 7/2005 - 10/2006: Trưởng phòng tin Tham khảo, Ban biên tập tin Thế giới, TTXVN

- 11/2006 - 11/2008: Phó Trưởng Ban biên tập tin Thế giới, kiêm phóng viên chuyên trách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

- 11/2008 - 9/2011: Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy rồi Bí thư Đảng ủy TTXVN

- 10/2011 - 1/2016: Tổng Giám đốc TTXVN, Bí thư Đảng ủy TTXVN, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam (từ 8/2015)

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 2/2016 - 8/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam

- 9/2020 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam