Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Nguyễn Khắc Toàn

Ngày sinh: 19/4/1970

Quê quán: phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII (dự khuyết)
- Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 9/2010: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thị ủy Cam Ranh

- 9/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cam Ranh

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thị ủy Cam Ranh

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Thành ủy Cam Ranh

- 3/2016: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa

- 2/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 13/10/2020: Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.