Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng
Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nguyễn Phương Nam

Ngày sinh: 1/2/1957

Quê quán: huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2008: Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9

- 1/2008: Phó Tư lệnh Quân khu 9

- 5/2009: Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9

- 4/2011 - 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời thăng quân hàm Trung tướng

- 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

- 12/2016: Thăng quân hàm Thượng tướng.