Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Nguyễn Thanh Bình

Ngày sinh: 19/5/1957

Quê quán: xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 6/2007: Phó Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên; Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên

- 6/2007 - 11/2007: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2011

- 11/2007 - 2/2015: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 2/2015 - 2/2016: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 2/2016 - nay: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.