Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nguyễn Thanh Sơn

Ngày sinh: 15/10/1960

Quê quán: xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang)

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

- 9/2010 - 7/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 12/2010 - 6/2011: Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2011

- 7/2011- 3/2015: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2011 - 3/2015: Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016

- 3/2015 - nay: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.