Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (10/2015 - 10/2020)

Nguyễn Thanh Tùng

Ngày sinh: 15/6/1960

Ngày vào Đảng: 1/12/1986

Quê quán: xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (10/2015 - 10/2020)
- Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sử học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2/2010: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn

- 2/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2005-2010

- 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2011: Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016 - nay: Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.