Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Nguyễn Thế Kỷ

Ngày sinh: 1960

Quê quán: Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Báo chí

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 8/2010: Phó Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An; Tổng biên tập Báo Nghệ An; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương

- 8/2010 - 3/2016: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- 3/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.