Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
(5/2017-10/2020)

Nguyễn Thiện Nhân

Ngày sinh: 12/6/1953

Ngày vào Đảng: 4/1/1980

Quê quán: huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI (từ 5/2013), XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (5/2017-10/2020)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XII, XIII, XIV 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư Kinh tế, Tiến sĩ Điều khiểu học, Thạc sĩ Quản lý hành chính công

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1970 - 12/1979: Nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg, Cộng hòa Dân chủ Đức (1972-1979)

- 1/1980 - 3/1983: Công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng; Thượng úy

- 4/1983 - 4/1985: Cán bộ giảng dạy tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

- 4/1985 - 7/1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Khoa học-Kỹ thuật; rồi Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

- 8/1988 - 10/1990: Tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức; Đảng ủy viên Đảng bộ Đại sứ quán

- 11/1990 - 10/1991: Học kinh tế thị trường tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg, Cộng hòa Liên bang Đức

- 11/1991 - 8/1995: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý công nghiệp trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh; rồi học Thạc sĩ Quản lý cộng đồng tại Đại học Oregon, Mỹ và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại Đại học Harvard, Mỹ

- 9/1995 - 4/1997: Trưởng khoa; rồi Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư Kinh tế (1996)

- 5/1997 - 12/1999: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội khóa X (9/1997)

- 12/1999 - 5/2001: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

- 5/2001 - 6/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia

- 2002: Được phong hàm Giáo sư Kinh tế

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 7/2006 - 7/2007: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại biểu Quốc hội khóa XII (7/2007)

- 8/2007 - 6/2010: Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 7/2010 - 11/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng (1/2011). Đại biểu Quốc hội khóa XIII (5/2011). Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ (7/2011)

- 5/2013: Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đồng chí được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị

- 9/2013 - 5/2017: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị

- 5/2017: Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.